Hongze gaplamasy
Hongze gaplamasy
gaplaýyş banner
gaplaýyş banner
imgtitle

HoşgeldiňizShantou Hongze

söýgi we yhlas bilen

“Shantou Hongze Import and Export Co., Ltd.”, dürli markalara we dürli görnüşli plastmassa çeýe gaplama öndürijilerine dizaýn we önümçilik hyzmatlaryny hödürleýän, gaplaýyş önümleriniň import we eksport söwdasy bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.

Biziň ofisimiz Şantouda ýerleşýär, bu ýerde gaplaýyş materiallary bilen üpjün ediş merkezi, gözleg we gözleg toparymyz müşderilere Hytaýyň gaplaýyş pudagynyň lideri bolmak isleýän has professional gaplama çözgütleri bilen üpjün eder.

köpräk oka

Habarlarymyz

Saýlawyňyz we ynamyňyz bize iň gowy sowgat.

Önümimiz

Biz esasan birleşdirilen filmler, sowuk möhürleýji filmler, dürli görnüşli haltalar, wakuum gaplamalar, retort haltalary, gapdal möhürlenen haltalar, orta möhürlenen haltalar, fermuar torbalar, kagyz haltalar, sekiz gapdal möhür haltalary, şekilli halta, şekilli halta, kagyz gutular, öz-özüne ýelmeýän we ş.m.

Hongze hakda

Hongze, içerki we daşary ýurtly dostlary bilen çuňňur we strategiki hyzmatdaşlyga çyn ýürekden çemeleşýär.Iki tarapyň uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy üçin esasy gymmatlyklary döretmek üçin hyzmatdaşlyk ýörelgesine we şertnama ruhuna berk boýun bolarys.